Để đảm bảo cam kết về CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, An Việt Gia xây dựng một hệ thống chặt chẽ: từ tuyển dụng con người, kiểm tra sức khoẻ, đến đào tạo chuyên môn. Các quy trình kiểm soát, quản lý, đánh giá chất lượng công việc được áp dụng và tiến hành liên tục để không ngừng cải thiện nâng cao dịch vụ.


❶ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG — NHÂN THÂN MINH BẠCH

 Thực trạng thị trường hiện nay: Khi thuê mướn người giúp việc tự do, hầu hết chúng ta không nắm rõ lai lịch của những NLĐ này. Và đó chính là một nguy cơ gây mất an ninh cho gia đình...
 Chính sách tuyển dụng NLĐ của An Việt Gia: Chỉ có những người có lý lịch minh bạch, nhân thân rõ ràng, tư cách đạo đức tốt, mới được tuyển dụng làm CBCNV công ty. Việc xác minh lý lịch được tiến hành bởi phòng Pháp Chế-Giám Sát với các chuyên gia nhân sự - pháp luật giàu kinh nghiệm...


❷ SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG — KIỂM TRA KỸ LƯỠNG

ĐỪNG VÔ TÌNH ĐỂ CHO BỆNH TẬT XÂM NHẬP VÀO NHÀ BẠN. 
Quản gia, đầu bếp, bảo mẫu... là những người phục vụ trực tiếp cho gia đình bạn. Họ cần phải có sức khoẻ tốt, không gây lây nhiễm bệnh tật cho các thành viên trong gia đình.

An Việt Gia tiến hành kiểm tra sức khoẻ ứng viên, xét nghiệm kỹ lưỡng tại các phòng khám quốc tế uy tín, và chỉ tuyển dụng những ứng viên hoàn toàn khoẻ mạnh, không có mầm bệnh truyền nhiễm...

Chi tiết...

❸ TAY NGHỀ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG — ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TẠO NÊN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ.
Người lao động An Việt Gia được đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tại trường Trung Cấp Lê Thị Riêng - Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Chương trình đào tạo chi tiết gồm nhiều kỹ năng, thời lượng khá lớn, nhằm trang bị kiến thức đầy đủ cho công việc...

Chi tiết...

❹ CÔNG VIỆC THỰC TẾ — GIÁM SÁT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN.

Để đảm bảo các dịch vụ được tiến hành đúng yêu cầu theo các quy chuẩn nghề nghiệp, chúng tôi có chế độ kiểm tra đánh giá từng hạng mục công việc tại nơi người lao động trực tiếp làm việc.
Kiểm tra định kỳ: do quản lý trực tiếp tiến hành theo lịch. Đánh giá từng mục công việc trong danh sách.
Kiểm tra bất thường: do phòng Pháp Chế-Giám Sát tiến hành vào các thời điểm bất kỳ...