Đang cập nhật...


Chương trình giúp các cô bảo mẫu lĩnh hội những kiến thức cốt lõi và rèn luyện kỹ năng chuyên sâu trong công tác chăm sóc trẻ, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên đảm nhiệm công việc bảo mẫu tại các gia đình, với các kỹ năng đã được rèn luyện:

- Kĩ năng tương tác với trẻ, phụ huynh một cách hiệu quả;

- Kĩ năng thực hành chăm sóc trẻ, đặc biệt các kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh lao động, sinh lý trẻ em, sinh lý bệnh học;

- Kiến thức về tâm lý và nhu cầu phát triển của trẻ;

- Kĩ năng hỗ trợ hoạt động vui chơi và học tập ở trẻ.


  Đăng ký tuyển dụng, xin vui lòng liên lạc: